Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Công Ty Dịch Vụ
SP/ DV chính:
Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định, Di Động, Bảo Vệ Áp T ...
Năm thành lập:
2006
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Khu Vực Miền Nam
Tôi có thể giúp gì bạn?
Ông Nguyễn Xuân Phú
Tel: 0903.638.644
DỊCH VỤ BẢO VỆ

CHỨNG NHẬN & HỆ THỐNG QUẢN LÝ

ĐÀO TẠO & TUYỂN DỤNG

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Xuân Phú
Quản lý - 0903.638.644

DỊCH VỤ BẢO VỆ

Bảo Vệ Yếu Nhân
Bảo Vệ Yếu Nhân
Bảo Vệ Sự Kiện
Bảo Vệ Sự Kiện
Bảo Vệ Và Áp Tải Hàng Hóa
Bảo Vệ Và Áp Tải Hàng Hóa
Bảo Vệ Địa Điểm Cố Định
Bảo Vệ Địa Điểm Cố Định

CHỨNG NHẬN & HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm
Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm
Giấy Phép Hoạt Động
Giấy Phép Hoạt Động
Giấy Đăng Ký Kinh Doanh
Giấy Đăng Ký Kinh Doanh
Giấy Đăng Ký Kinh Doanh
Giấy Đăng Ký Kinh Doanh
Hệ Thống Quản Lý
Hệ Thống Quản Lý

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Hình Ảnh Hoạt Động Của Công Ty
Hình Ảnh Hoạt Động Của Công Ty
Hình Ảnh Hoạt Động Của Công Ty
Hình Ảnh Hoạt Động Của Công Ty
Hình Ảnh Hoạt Động Của Công Ty
Hình Ảnh Hoạt Động Của Công Ty
Hình Ảnh Hoạt Động Của Công Ty
Hình Ảnh Hoạt Động Của Công Ty